O škole Fotoalbum Školské dokumenty Žiaci Učitelia Jedálny lístok Kalendár šk. podujatí Kontakt
Navigácia

PARÍŽ A DISNEYLAND

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Erika Vrzalová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Daniela Vrtochová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 158
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Mgr. Eva Janegová Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 74
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Základná obsluha počítača 8
Podpora kritického myslenia 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Peter Magula Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 34
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Anna Machajdíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 164
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II. 12
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Mgr. Dana Miklánková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 22
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Oľga Mikušková Tvorba úloh z matematiky 10 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Jana Slávková Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 7