O škole Fotoalbum Školské dokumenty Žiaci Učitelia Jedálny lístok Kalendár šk. podujatí Kontakt
Navigácia

PARÍŽ A DISNEYLAND

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Erika Vrzalová Viac ako peniaze 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Daniela Vrtochová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 158
Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Vladimíra Adamusová Kreslenie v grafickom programe RNA (Revelation Natural ART) 6 27
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Mgr. Eva Janegová Podpora kritického myslenia 15 74
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Peter Magula Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 44
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Anna Machajdíková Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14 164
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II. 12
Mgr. Dana Miklánková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 34
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Oľga Mikušková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 24
Tvorba úloh z matematiky 10
Jana Slávková Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 7


© aScAgenda 2015.0.920 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2015